Yhteystiedot

ja vuosikokous 2023 pöytäkirja

Toimihenkilöt

Varapuheenjohtaja: Heini Manninen, 0407166458, heini.manninen@saunalahti.fi

Muu hallitus:

Seija Kuisma, 0407713884, seija.kuisma@saunalahti.fi

Päivi Kontro, 0456537579, paivi.kontro@outlook.com

Sinikka Böhlström, 0503574419, sinikka.bohlstrom@elisanet.fi 

Kirsi Juvonen, 0451309031, kirsi.juvonen@hotmail.com

Rahastonhoitaja: Sari Laukkanen, 0500459382, sari.laukkanen@kolumbus.fi

KulttuuriMartta: Marjatta Virtanen, 0445334718, virtanen.marjatta@gmail.com

Käsityö- ja askarteluMartat:

Seija Kuisma, p. 040 771 3884, seija.kuisma@saunalahti.fi
Päivi Kontro, p. 045 6537579, paivi.kontro@outlook.com
Kaija Hanka, p. 040 7426650, kaija.hanka@kotiportti.fi

OmpeluMartat: Ritva Etelämäki, 0400463493, ritva.etelamaki@kolumbus.fi

KirjallisuusMartta: Mirja Nikkanen, 0408450305, mirjanikkanen@gmail.com

LiikuntaMartta: Marjatta Virtanen, 044 5334718, virtanen.marjatta@gmail.com

MediaMartat / tiedotus: Marjatta Virtanen, 0445334718, virtanen.marjatta@gmail.com; korsonmartat@gmail.com

Jäsenrekisterivastaava: Marjatta Virtanen, 0445334718, virtanen.marjatta@gmail.com; korsonmartat@gmail.com

Toimintatilastointi: Mirja Nikkanen, 040 8450305, mirjanikkanen@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ , Marjatta Virtanen, p. 0445334718, virtanen.marjatta@gmail.com


Yhdistyksen nimi Korson Martat ry

VUOSIKOKOUS

Aika                                       27.2.2023 klo 18.00

Paikka                                   Korson asukastila, Korsontie 2, Vantaa  

Osanottajat                           15 jäsentä. Liite 1.

1.     Kokouksen avaus  

        Yhdistyksen puheenjohtaja Nina Tapio avasi vuosikokouksen klo 18.00.

 2.     Kokouksen järjestäytyminen

           2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

                   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Virtanen

           2.2.  Valitaan kokoukselle sihteeri

                     Sihteeriksi valittiin Marja Kontkanen

            2.3.   Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                      Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heini Manninen ja Päivi Kontro.

             2.4.   Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

                       Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina

 3.     Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

             3. 1 Läsnä olevien jäsenten toteaminen

                     Vuosikokoukseen osallistui 15 jäsentä.

             3.2  Vuosikokoksesta on ilmoitettu yhdistyksen kotisivuilla, sähköpostilla jäsenistölle 

                     ja FB-sivuilla

             3.3  Todettiin, että vuosikokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen

 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

                     Hyväksyttiin kokoukselle laadittu työjärjestys.

 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022 ja päätetään siitä.

                      Toimintakertomus vuodelta 2022 on lähetetty ennakkoon sähköisesti jäsenistölle                         ja esittelyn jälkeen hyväksyttiin muutoksitta. Liite 2.

 6. Esitetään yhdistyksen tilit 2022 vuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

                      Tilinpäätösasiakirjat on lähetetty ennakkoon sähköisesti jäsenistölle ja yhdistyksen                       tilinpäätöksen vuodelta 2022  esitti rahastonhoitaja Sari Laukkanen. Liite 3.

                      Toiminnantarkastuskertomuksen luki Liisa Boman.  Liite 4.

 7. Päätetää tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden                    myöntämisestä tilivelvollisille.

                        7.1. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta                                                                      Tilit hyväksyttiin muutoksitta.

                         7.2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille    

                                 Myönnettiin vastuuvapaus kaikille tilivelvollisille vuodelta 2022.

 8. Käsitellään hallituksen esitys 2023 vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.

                         Toimintasuunnitelma on lähetetty ennakkoon sähköisesti jäsenistölle ja esittelyn                           jälkeen hyväksyttiin muutoksitta. Liite 5.

  9. Hallituksen jäsenten kulukorvaus

                        Rahastonhoitajan korvaus kirjanpidosta ja taloudenhoidosta 300 €.

                        Muutoin kustannuksia maksetaan yhteisesti sovituista hankinnoista kuitteja                                   vastaan.

10. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden  talousarvioksi ja päätetään siitä.

                         PJ esitteli laaditun talousarvion vuodelle 2023, keskustelun jälkeen hyväksyttiin                              muutoksitta. Liite 6.

 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

                         Puheenjohtaja valittiin Nina Tapio

 12. Päätetää hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten

                        tilalle sääntöjen 10 § määrätyllä tavalla.

                        12.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (4, 6, 8, tai 10)

                                    Päätettiin hallituksen määräksi 6 + puheenjohtaja.

                         12.2    Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille.

                                     Erovuorossa ovat: Ritva Etelämäki, Kirsi Juvonen ja Seija Kuisma.

                                      Ritva Etelämäen tilalle valittiin Sinikka Böhlström.

                                      Todetaan edelleen hallitukseen kuuluvien nimet:

                                      Marja Kontkanen, Heini  Manninen ja Päivi Kontro.                         

                                      Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi tämän                                             kokouksen jälkeen.

 13. Valitaan varsinaisen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

                                     13.1. Toiminnantarkastaja.

                                               Valittiin toiminnantarkastajaksi Liisa Boman.

                                      13.2.  Varatoiminnantarkastaja

                                                 Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Marjatta Virtanen.

      

14. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n             mukaisesti.

                           Todettiin, että hallitus toimittaa sääntöjen 7 § mukaisesti kutsun viimeistään                                  kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen kotisivuilla.

 15. Vuosikokousedustajan valinta piirin kokouksiin.

                           Vantaan piirikokous on peruttu, joten edustajaa ei valittu.

 16. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti                     hallitukselle.

                    Ei käsiteltäviä asioita, otetaan tavaksi kysellä toimintaryhmien kuulumisia.

 17. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

                     7.10.2023 Korson Marttojen 70 vuotis synttärit.

  18. Kokouksen päättäminen       

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. 

                                           Pöytäkirjan vakuudeksi

 ____________________________                      ______________________________

                        Marjatta Virtanen                                      Marja Kontkanen

                        puheenjohtaja                                           sihteeri

 _______________________________          ___________________________________

                        Heini Manninen                                        Päivi Kontro

                        Pöytäkirjan tarkastaja                              Pöytäkirjantarastaja

                        Pöytäkirja tarkastettu  27. päivänä maaliskuuta 2023.